Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Internetový obchod
společnosti PROXIM, s.r.o.
» www.probazen.com » Bazénová chemie » Kombinovaná chemie » MULTI Tablety MAXI 5v1 5 kg

MULTI Tablety MAXI 5v1 5 kg

prod_images

200 g tablety zajišťující dezinfekci, vločkování, likvidaci řas, stabilizaci pH a projasnění vody.

Cena bez DPH: 760,30 Kč
Cena vč. DPH: 920,00 Kč
Ihned k odběru
Kód zboží: 327.02
Počet kusů v bal.: 0
Hmotnost: 5 kg

Připravili jsme pro vás: Kalkulátor dávkování přípravku MULTI tablety MAXI 5v1

Použití: Před aplikací přípravku zkontrolujte pH vody příslušným testerem, nastavte hodnotu pH na 6,8-7,6 pomocí přípravků pH MINUS nebo pH PLUS. V případě tvrdé vody se stabilizuje její tvrdost přídavkem STABILIZÁTOR TVRDOSTI. Poté se provede prvotní chlorace přípravkem CHLOR START, vše dle návodů uvedených na těchto přípravcích. Pak se vloží do plováku nebo zásobníku tablet 1 ks MULTI TABLETY MAXI na 20-30 m3 vody v bazénu. Toto množství by mělo stačit na udržení potřebné koncentrace 0,3-0,5 mg/l aktivního chloru ve vodě na 5 až 10 dnů v závislosti na faktorech, které ovlivňují množství aktivního chloru ve vodě, jako jsou teplota vzduchu a vody, intenzita slunečního záření a zatížení bazénu. Kontrolu správné koncentrace aktivního chloru a pH je třeba provádět pravidelně vhodným testerem. Přípravek v sobě již obsahuje látky, které zabraňují růstu řas, přesto při případném výskytu řas je možné provést jednorázovou úpravu vody přípravkem CHLOR ŠOK dle návodu uvedeného na tomto přípravku.

Upozornění: Řiďte se návodem na použití. Přípravek nesmí přijít do přímého kontaktu s fólií, umělou hmotou nebo nátěrem bazénu, může tyto materiály odbarvovat a způsobovat bílé skvrny. Nemíchejte s jinými chemikáliemi. Smí být použito pouze pro úpravu vody v bazénech. 

Varování. Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte vdechování prachu. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad. Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami. Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor). 

Používejte dezinfekční přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu.

Doporučujeme:

pH MINUS 3 kg

200,00 Kč vč. DPH
Ihned k odběru
Prostředek pro snižování hodnoty pH. ... více »

CHLOR Šok 2,5 kg

449,00 Kč vč. DPH
Ihned k odběru
Granulát s obsahem 67% aktivního chloru k rychlé dezinfekci s možností koupání již po krátké době po ... více »

Vločkovač tekutý 3 L

261,20 Kč vč. DPH
Ihned k odběru
Tekutý flokulační přípravek pro vyvločkování nečistot při zakalení vody. ... více »

pH MINUS 5 kg

299,00 Kč vč. DPH
Ihned k odběru
Přípravek pro snižování hodnoty pH vody v bazénech. ... více »

ODSTRAŇOVAČ ŘAS 5 L

593,90 Kč vč. DPH
Ihned k odběru
Tekutý nepěnivý algicidní přípravek proti vodním řasám. Obsah polymerní kvarterní amoniové soli: ... více »

pH PLUS 5 kg

321,70 Kč vč. DPH
Ihned k odběru
Prostředek pro zvyšování hodnoty pH. ... více »

ZAZIMOVAČ 1 l

200,70 Kč vč. DPH
Ihned k odběru
Přípravek pro úpravu vody po ukončení sezóny. ... více »

STABILIZÁTOR TVRDOSTI 3 l

599,00 Kč vč. DPH
Ihned k odběru
Přípravek k inhibici tvrdosti a minerálních zabarvení vody. ... více »
Naši operátoři jsou Vám k dispozici v pracovní dny od 6:30 do 15h.
na číslech 466 511 473 nebo 466 531 634
Oblíbené kategorie:

Kombinovaná bazénová chemie | Chlorová bazénová chemie | Bazénové příslušenství | Přípravky pro jezírka

© PROXIM s.r.o. | Stará Obec 318, 533 54 Rybitví
telefon: 466 530 357 | proxim@proxim-pu.cz