Jak odstranit zákal v jezírku?

Odstranění nežádoucího zákalu vody, sinic a řas

V případě vzniku zeleného zákalu vody, způsobeného nárůstem jednobuněčných řas a sinic zejména v teplém období, je vhodné aplikovat přípravek FLOKULANT. Tímto přípravkem docílíme velmi rychlého vyčištění a zvýšení průzračnosti vody v řádu několika hodin. Přípravek FLOKULANT je možno použít v jezírkách s rybami, při aplikaci však postupujte velmi opatrně! Pokud máte v jezírku ryby, rozložte dávkování.
Zajistěte přísun kyslíku pro ryby např. proudem vody, nedoporučujeme provádět aplikaci za horkých dnů. V případě velmi zakalené vody je možno pro dosažení vysokého účinku aplikaci po 24 hodinách zopakovat.
Po aplikaci se doporučuje vzniklou sraženinu ze dna odsát.
 
Dávkování: 30–60 ml přípravku na 1 m³ vody
 
Autor: Ing. Jan Kroupa PhD
 
Přípravky pro odstranění kalu naleznete zde: