Jak předcházet tvorbě řas v jezirku

Prevence před výskytem řas

Jedním z nejčastějších problémů v okrasných a koupacích jezírkách je nadměrný výskyt řas, který je ve většině případů způsoben vysokým obsahem živin ve vodě, zejména fosforu. Ověřeným způsobem, jak snížit obsah fosforu ve vodě, je použití tekutého přípravku FLOKULANT.
Ten může být použit z preventivních důvodů hned po napuštění jezírka nebo při pravidelné jarní údržbě jezírka.  Po aplikaci přípravku dojde k vysrážení fosforu z vodního sloupce
do formy vloček, které v průběhu 24–48 hodin po aplikaci sedimentují na dno jezírka. Poté se doporučuje vzniklou sraženinu ze dna odsát, aby
nedošlo ke zpětnému uvolnění fosforu do vody.
 
Dávkování: 30–60 ml přípravku na 1 m³ vody
 
Velmi elegantní a moderní metodou průběžného odstraňování fosforu z jezírkové vody je použití SORBENTU CFH. Jsou to hnědé granule s vysokou schopností nevratně na sebe vázat fosfor obsažený ve vodě.
Sorbent je možno umístit ve formě 1 kg polštářků do místa, kde voda intenzivně proudí (potok, fi ltrace, výstup vody z fi ltrace), nebo nasypat přímo do vhodného prostoru fi ltrace, odkud bude možno použitý materiál po vyčerpání jeho sorpční kapacity opět odstranit. I v tomto případě je
fosfor nevratně vázán tak, že nemůže sloužit jako výživa pro rozvoj řas.Ani po vyčerpání
sorpční kapacity nedojde k jeho vymývání zpět do jezírka.
 
Dávkování: 1 kg produktu pro 10–40 m³ na 2 měsíce, je však velmi individuální v závislosti na zatížení jezírka živinami a na efektivním umístění z hlediska optimálního proudění vody přes sorpční materiál
 
Autor: Ing. Jan Kroupa PhD
 
 
Přípravky pro prevenci řas naleznete zde: