Jak vyčistit jezírko po zimě?

Jedním z nejdůležitějších kroků při péči o vaše jezírko je důkladná jarní údržba. Pokud věnujeme vyčištění jezírku po zimě dostatečnou pozornost, vyhneme se možným problémům s kvalitou vody v jezírku v průběhu jarních a letních měsíců.

Nejprve je nutné zbavit se větších nečistot - napadaného listí apod. - a to mechanickým sběrem z hladiny nebo břehových částí jezírka pomocí hladinového skimmeru nebo síťky.

Pokud jsou břehové zóny okrasného jezírka nebo stěny koupacího jezírka pokryty větším nárůstem řas, použijeme přípravek ALGAE OXI, který řasy zahubí, zajistí jejich oddělení od dna a stěn jezírka. Po aplikaci přípravku a po krátke době působení (15 min.) je možné tyto řasy opět sebrat síťkou z hladiny jetzírka nebo pomocí hladinového skimmeru.

Než se pustíme do vysávání nečistot ze dna a stěn koupacího nebo okrasného jezírka, aplikujeme přípravek FLOKULANT, který zajistí vyvločkování nefiltrovatelných malých částic do větších shluků, které je možno odsát nebo zachytit na filtru. Zároveň je velmi důležité, že flokulant zajistí vysrážení fosforu - živin pro růst řas, čímž předejdeme nežádoucímu přemnožení řas v jarním období. Flokulant necháme působit minimálně 24–48 hodin a až poté, co se vytvoří sedimentující vločky obsahující nečistoty, provedeme odsátí kalu ze dna jezírka.

Pro obnovení přirozených biologických čisticích procesů v jezírku a pro rychlé zahájení činnosti užitečných bakterií aplikujeme startovací bakterie v přípravku ČISTIČ BIO JEZÍREK. Tento přípravek do jezírka aplikujeme pravidelně během celé sezóny.

Chceme-li předejít výsyktu vláknitých řas v jezírku v průběhu letní sezóny, použijeme SORBENT CFH, který vychytává z jezírkové vody fosfáty - tedy živiny nutné pro rozvoj vláknité řasy. 

Vhodné přípravky naleznete i zde: