Co je vázaný chlor?

Vázaný chlor je parametr, jehož nejvyšší mezní hodnotu ve veřejných bazénech upravuje vyhláška 238/2011 Sb. (Vyhláška o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch) - a to na hodnotu 0,3 mg/l. To znamená, že hodnota vázaného chloru nesmí překročit právě tento limit.

Vázaný chlor, nebo též vázaný aktivní chlor vzniká v bazénech působením chloračního dezinfekčního činidla na organické látky obsažené ve vodě. Reakcí chloru s potem, krémy, kosmetickými přípravky, močí apod. vznikají toxičtější, biologicky stabilnější a závadnější látky, které se projevují zvýšeným zápachem vody po chlóru a drážděním lidské pokožky. Proto se jedná o sledovaný parametr, který je nutné v bazénových vodách pravidelně stanovovat. Vázaný aktivní chlor se nepřímo stanovuje jako rozdíl celkového chloru a volného aktivního chloru. K tomuto stanovení slouží různé fotometrické přístroje, ale dostatečně poslouží i kapkový tester

Dostupné testery naleznete zde: