Jak odstranit nebo snížit vázaný chlor v bazénu?

Vyšší hodnota vázaného chloru je nežádoucí pro koupání v bazénech ať už proto, že se projevuje:

  • zvýšeným chlorovým zápachem,
  • drážděním lidské pokožky,

ale také proto, že vyhláškou 238/20111 Sb. je stanovena její maximální mezní hodnota na 0,3 mg/l. Proto voda, která vykazuje vyšší hodnotu vázaného chloru než 0,3 mg/l, není považována za hygienicky nezávadnou.

1. Obměna vody v bazénu

Hodnota vázaného chloru se snižuje častější obměnou vody v bazénu. Nezapomínejte tedy bazén pravidelně dopouštět čerstvou vodou, zvláště pokud máte problém s vyšší hodnotou vázaného chloru.

2. Filtrace

Vyměňujete a proplachujete pravidelně pískový filtr? I toto opomenutí může způsobovat vyšší vázaný chlor. Při problémech s vysokým vázaným chlórem může také pomoci filtrace přes speciální filtrační média - aktivní uhlí nebo zeolit.

3. Šoková chlorace

Ať se to může zdát nelogické, vázaný chlor je možné snížit  šokovou chlorací. Pokud nárazově zvýšíme hodnotu volného aktivního chloru pomocí přípravku Chlor šok, a to až dvojnásobnou doporučenou dávkou tohoto přípravku, potom oxidačním působením chloru dojde k destrukci chloru vázaného, a tím k odstranění problému s vázaným chlorem.

Pravdou je, že vyšší koncentrace aktivního volného  chloru přetrvá až 24 hodin po tomto zásahu, proto v provozech wellness, které mají krátké denní doby odstávky, je nutno přesně odladit šokovou dávku chloru, aby se vázaný chlor odboural, ale zároveň v okamžiku, kdy se provoz otevírá pro veřejnost, nebyla hodnoty aktivního volného chloru také nadlimitní.

Přípravky pro snížení aktivního chloru naleznete i zde: