Voda v bazénu není úplně průzračná, chybí ji jiskra nebo vykazuje známky jemného zákalu.

Zákal v bazénové vodě je jedním z nejčastějších problémů, se kterými se mohou majitelé bazénů setkat. Pokud voda v bazénu není průzračná a jeví známky zákalu, použijeme vločkovač.

Při výskytu zákalu vody v bazénu se nejprve pokusíme zjistit jeho příčinu:

1. Je pH vody v pořádku - v rozmezí 7,0-7,4? 

Nejprve změřte pH pomocí tabletkového nebo kapkového testeru. Pokud je pH vyšší než 7,4, může být příčinou zákalu právě vysoké pH. Snižte pH vody pomocí přípravku pH Mínus na správnou úroveň.

2. Nenapouštím bazén příliš tvrdou vodou?

Především při napouštění vody do bazénu ze studny nebo vrtu vám doporučujeme zjistit hodnotu  tvrdosti vody. Pomoci vám může kapkový tester nebo laboratoř ve vašem okolí. Vysoká tvrdost vody může opět způsobit nežádoucí minerální zákal vody. Pokud víme, že napouštěná voda je příliš tvrdá, použijeme Stabilizátor tvrdosti.

 

3. Na zakalenou vodu v bazénu vám pomůže vločkovač

Pokud jste vyloučili příčiny vzniku zákalu uvedených v bodech 1. a 2., potom zákal vznikl v důsledku rozptýlení jemných mechanických nečistot nebo organických sloučenin. V takovém případě vám doporučujeme použití přípravku Vločkovač tekutý, který způsobí shluknutí nečistot ve formě vloček. Ty se pak snáze zachycují  na filtru nebo klesají ke dnu bazénu, odkud se mohou odstranit vysavačem nečistot. Před použitím tohoto přípravku je nutné snížit pH vody na hodnotu 6,8. Doporučené dávkování je 10–50 ml na 10 m3 vody.

Pro řešení zakalené vody v bazénu vybírejte z těchto produktů: