Co dělat, když voda v bazénu je zelená?

Vlivem vysokých teplot, bouřkového počasí nebo vlivem vysokého zatížení bazénu může docházet k zhoršení kvality vody v bazénu - voda zezelená. Přečtěte si postup, co dělat v takovémto případě.

1. Zkontrolujte pH, v případě odchylky od optimální hodnoty 7,0-7,4  pH upravte.

 

2. Aplikujte Chlor šok pro šokovou dezinfekci vody, která zahubí přítomné řasy a bakterie. Ty jsou příčinou zeleného zbarvení vody v bazénu.

 

3. Spusťte filtraci, v případě výskytu jemného zákalu aplikujte Vločkovač tekutý. Tím zajistíte vytvoření vloček z jemných nefiltrovatelných nečistot, které poté můžete odstranit bazénovým vysavačem a následně filtrací.

 

Pro řešení zelené vody v bazénu vybírejte z těchto produktů: