RESISTIN CAR 950 g
Tip

Resistin CAR 950 g


Použití: RESISTIN®CAR se používá k ochraně a konzervaci spodků motorových vozidel, event. jiných technických zařízení proti korozi. Obsahuje účinné složky, které poskytují vysokou ochranu ošetřeným dílcům proti vodě, korozi, účinkům posypových materiálů a veškerým povětrnostním vlivům. Zaschlý nátěr je černý, nepřelakovatelný, trvale elastický, za vyšších teplot mírně lepivý s výbornou přilnavostí ke všem podkladům. Aplikuje se na suché odmaštěné povrchy při teplotách 15 až 20°C. Před použitím je nutné RESISTIN® CAR důkladně promíchat. Nanáší se štětcem, válečkem nebo speciální stříkací pistolí. Prostředek je dodáván v konzistenci vhodné pro aplikaci, řeďte max. 5 % ředidla S 6005 nebo S 6006. Signální slovo: Varování Standardní věty o nebezpečnosti: H226 Hořlavá kapalina a páry. H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H412 Škodlivý pro vodní organizmy, s dlouhodobými účinky. EUH208 Obsahuje Talový olej, reakční produkty s N-(2-aminoethyl)piperazinem. Může vyvolat alergickou reakci. Pokyny pro bezpečné zacházení: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P260 Nevdechujte páry/aerosoly. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P501 Odstraňte obsah/obal do sběru nebezpečného odpadu.
 • Katalogové číslo
  131.01
 • EAN (čárový kód)
  8594019360764

Poradím Vám

Vojta

Zavolejte na 725 244 000 Nebo mně napište dotaz

Vojta

229,00 Kč

189,26 Kč bez DPH

Skladem více než 10 ks - odesíláme do 24 hod.

 • Doprava

 • PPL - doručení přepravní službou - 79,00 Kč
 • Osobní odběr - Rybitví - Zdarma
 • Odborné poradenství
 • Přímo od výrobce
 • Přes 20 let na trhu
 • Vlastní kamenná prodejna

Popis zboží

Použití: RESISTIN®CAR se používá k ochraně a konzervaci spodků motorových vozidel, event. jiných technických zařízení proti korozi. Obsahuje účinné složky, které poskytují vysokou ochranu ošetřeným dílcům proti vodě, korozi, účinkům posypových materiálů a veškerým povětrnostním vlivům. Zaschlý nátěr je černý, nepřelakovatelný, trvale elastický, za vyšších teplot mírně lepivý s výbornou přilnavostí ke všem podkladům.  Aplikuje se na suché odmaštěné povrchy při teplotách 15 až 20°C. Před použitím je nutné RESISTIN® CAR důkladně promíchat. Nanáší se štětcem, válečkem nebo speciální stříkací pistolí. Prostředek je dodáván v konzistenci vhodné pro aplikaci, řeďte max. 5 % ředidla S 6005 nebo S 6006.

Signální slovo: Varování

Standardní věty o nebezpečnosti:

H226 Hořlavá kapalina a páry. H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H412 Škodlivý pro vodní organizmy, s dlouhodobými účinky.

EUH208 Obsahuje Talový olej, reakční produkty s N-(2-aminoethyl)piperazinem. Může vyvolat alergickou reakci.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102   Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P260 Nevdechujte páry/aerosoly. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P501  Odstraňte obsah/obal do sběru nebezpečného odpadu.

 

 

  

Parametry

Parametr Popis
Použití Spodky aut

Mohlo by se vám hodit

Alternativní produkty

Nepropásněte žádnou slevu

E-mailem zasíláme pouze akční nabídku nebo novinky

Poradenství

Odborná poradna pro ošetření vody v zahradních i veřejných bazénech, vířivkách a wellness, okrasných a koupacích jezírkách

Tento web používá cookies Abychom Vám mohli v tomto eshopu nabídnout kvalitní služby a pokročilé funkce, využíváme cookies. Prohlížením tohoto webu s tímto souhlasíte. Pro více informací o cookies a jejich případném blokování navštivte článek Seriózní přístup Rozumím