Resistin ML 950 g

Kód: 133.01
Tip
Neohodnoceno
314 Kč 259,50 Kč bez DPH 33,05 Kč / 100 g
Skladem (1 ks)
Můžeme doručit do:
28.6.2024
Možnosti doručení
Používá jako antikorozní přípravek pro konzervaci kovových povrchů, zejména spodků automobilů, s vynikajícími protihlukovými vlastnosti. Konzervuje, chrání proti vodě, solím, kamínkům a korozi.

Detailní informace

.
Doprava zdarma
Pro objednávky nad 1500 Kč
Snadné odběry
6000 +
odběrných míst po celé ČR
.
Nákup přímo od výrobce
Proxim
Prodejna v Pardubicích
v Rybitví

Detailní popis produktu

Nebezpečí. Hořlavá kapalina a páry. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Zdraví škodlivý při vdechování. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Dráždí kůži.  Způsobuje vážné podráždění očí.   Může způsobit podráždění dýchacích cest.Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.  Odstraňte obsah/obal předáním osobě oprávněné k likvidaci nebezpečných odpadů nebo na místě určeném obcí.

Doplňkové parametry

Kategorie: Resistin - ochrana proti korozi
Záruka: 2 roky
Hmotnost: 0.95 kg
Použití: Dutiny aut
Velikost balení: 1 l

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: