Doprava zdarma

Resistin ML 9 kg

4.5 dle 1 hodnocení od reálných zákazníků.

Tekutý prostředek pro ochranu dutin a karoserií.

 • Katalogové číslo
  132.01
 • EAN (čárový kód)
  8594019361846

Poradím Vám

Vojta

Zavolejte na 725 244 000 Nebo mně napište dotaz

Vojta

1 470,00 Kč

1 214,88 Kč bez DPH

Poslední kusy skladem - odesíláme do 24 hod.

 • Doprava

 • Osobní odběr - Rybitví - Zdarma
 • PPL - těžké zásilky - Zdarma
 • Odborné poradenství
 • Přímo od výrobce
 • Přes 20 let na trhu
 • Vlastní kamenná prodejna

Popis zboží

Nebezpečí. Hořlavá kapalina a páry. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Zdraví škodlivý při vdechování. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Dráždí kůži.  Způsobuje vážné podráždění očí.   Může způsobit podráždění dýchacích cest.Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.  Odstraňte obsah/obal předáním osobě oprávněné k likvidaci nebezpečných odpadů nebo na místě určeném obcí.

Parametry

Parametr Popis
Použití Dutiny aut

Mohlo by se vám hodit

Alternativní produkty

Nepropásněte žádnou slevu

E-mailem zasíláme pouze akční nabídku nebo novinky

Poradenství

Odborná poradna pro ošetření vody v zahradních i veřejných bazénech, vířivkách a wellness, okrasných a koupacích jezírkách

Tento web používá cookies Abychom Vám mohli v tomto eshopu nabídnout kvalitní služby a pokročilé funkce, využíváme cookies. Prohlížením tohoto webu s tímto souhlasíte. Pro více informací o cookies a jejich případném blokování navštivte článek Seriózní přístup Rozumím