Resistin ML 9 kg

Kód: 132.01
Neohodnoceno
2 474 Kč 2 044,63 Kč bez DPH
Není skladem
Můžeme doručit do:
29.4.2024
Možnosti doručení

Tekutý prostředek pro ochranu dutin a karoserií.

Detailní informace

.
Doprava zdarma
Doprava zdarma nad 1500 Kč
Dárek zdarma
3 500 +
odběrných míst po celé ČR
.
Nákup přímo od výrobce
Proxim
Prodejna v Pardubicích
v Rybitví

Detailní popis produktu

Nebezpečí. Hořlavá kapalina a páry. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Zdraví škodlivý při vdechování. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Dráždí kůži.  Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.  Odstraňte obsah/obal předáním osobě oprávněné k likvidaci nebezpečných odpadů nebo na místě určeném obcí.

Doplňkové parametry

Kategorie: Resistin - ochrana proti korozi
Záruka: 2 roky
Použití: Dutiny aut
Velikost balení: 9 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: